Susisiekite su mumis
Rašyk mums
KONFIGŪRUOKITE ANGARĄ
Pasirinkite kalbą
MENU

ASMENS DUOMENŲ VALDYMO IR APSAUGOS POLITIKOS INFORMACINĖ IŠLYGA

Pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir Direktyvos 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) panaikinimo, 13 str.,

informuoju, kad

1. Jūsų asmens duomenų administratorius tai Protan Elmark Sp. z o.o.

2. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a r, atsakymo į el. pašto korespondenciją tikslais.

3. Jūsų asmens duomenų gavėjais bus tik subjektai įgalioti gauti asmens duomenis pagal įstatymus.

4. Asmens duomenys bus perduoti trečiosioms šalims tik tiek, kiek tai yra būtina pasiūlymui pristatyti ir sandoriui atlikti.

5. Asmens duomenys bus saugomi iki klausimo, su kuriuo susijusi korespondencija, tvarkymo užbaigimo.

6. Turite teisę: reikalauti iš administratoriaus prieigos prie asmens duomenų, teisę juos ištaisyti ar apriboti tvarkymą bei atšaukti savo sutikimą.

7. Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, t.y. Duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui.

8. Asmeninių duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau jų nesuteikimas neleis įgyvendinti pasiūlymo ir sandorių

Susisiekite su mumis užpildę formą

Jūsų duomenų administratorius yra PROTAN ELMARK
Spustelėkite, kad sužinotumėte daugiau apie jūsų duomenų apsaugą.
Sutikimas tvarkyti asmens duomenis
Sutikimas susisiekti elektroniniu būdu (el. paštu)

Skambinkite mums

+370 686 02320

Kreipkitės į platintoją

Mūsų partneris Lietuvoje

Artūras Jaruevičius

EKOANGARAI UAB
Laisves pr. 125
LT-06118 Vilnius

Tel. +370 686 02320
Fax +370 52195537
arturas@ekoangarai.lt

Pardavimo skyriumi